De Jozefienen bouwen mee aan de toekomst van uw kind!
KLEUTERONDERWIJS - LAGER ONDERWIJS - ASO - TSO - BSO - SE-N-SE

Naar de basisschool
Naar de humanioraNaar handel of toerisme

Drie scholen met een waaier aan studiemogelijkheden!

KLEUTERSCHOOL: waar uw kind spelend de wereld verkent!
LAGERE SCHOOL: waar leren en beleven hand in hand gaan!
HUMANIORA: een bruisende school met een ruime waaier aan ASO-richtingen!
HANDEL EN TOERISME: springplank naar de toekomst!

Drie scholen voor één verplaatsing!

Onze scholen bevinden zich dicht bij elkaar in het centrum van Brugge.
Begin- en einduren zijn op elkaar afgestemd zodat broers of zussen
samen de verplaatsing van huis naar school kunnen maken.
Onze scholen zijn bovendien erg vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Drie scholen voor een vlotte overstap!

Hoewel elke school over een eigen vestiging beschikt,
wordt toch heel wat accommodatie gemeenschappelijk gebruikt.
Kinderen die overstappen van kleuterschool naar lagere school,
van lagere school naar onze humaniora of handel en toerisme
en zelfs van de humaniora naar handel en toerisme,
voelen zich meteen thuis in hun vertrouwde omgeving.

Drie scholen die u welkom heten!

KLEUTERSCHOOL: Tel. 050 33 19 43 - info@basisschoolsintjozef.be
LAGERE SCHOOL: Tel. 050 33 19 43 - info@basisschoolsintjozef.be
HUMANIORA: Tel. 050 47 17 17 - sjh@sintjozefhumaniora.be
HANDEL EN TOERISME: Tel. 050 33 19 43 - info@sintjozefbrugge.be